T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Başiskele Müftülüğü

15.05.2020

Başiskele Vaizi Ümmühan COŞTAN'ın Ramazan Ayının Son Günlerini Ve Kadir Gecesini İhya Etmek

RAMAZAN AYININ SON GÜNLERİNİ VE KADİR GECESİNİ İHYA ETMEK

Ramazan; geldi hayatımıza güzellikler getirdi gönlümüze,zihnimize,maddî manevî bütün varlığımıza...Artık adım adım ayrılık vaktine yaklaşıyoruz.Her gün tükenen ömür sermayemizde inşaallah en kazançlı olacağımız, manevi bir hasadı gerçekleştireceğimiz, ulvi duygularla Rabbimize yönelişimizi arttıracağımız Ramazan ayını karşılamayı bir şükür bildik.Elhamdülillah.

Orucunu, sahurunu,teravihini,mukabelesini ve dahi her anını mutlulukla karşıladık.Her bir iftarımızı açarken şükrettik.Dua ettik birbirimize.Salât-u selamlar getirdik hep birlikte Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'e.Allah'ın (c.c.) emriyle nefsimizin isteklerine yine sadece O'nun için dur dedik.Dilimiz mukabeleye yönelirken, kalbimiz istiğfara,ellerimiz duaya yöneldi her fırsatta bu rahmet günlerinde. Belki evlerimizde karşıladık bu günleri, ancak kendi içimize yönelmemizin, koşarken durmanın ve düşünmenin, kıymetini anlayamadıklarını bilmenin bir yolunu açtı bize bu günler.Eksiklerimizi fark ettik.Şimdi bu eksiklerimiz üzerine daha çok düşünmenin, fark edebilmenin ziyadeleştiği ,tövbe ve istiğfar etmek için büyük bir fırsatı yakalayacağımız günlere yaklaşıyoruz.

''Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin.Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyar.'' (Tahrim Suresi 66/ 8) Resûlullah’ın(s.a.v.) ifadesiyle, “Pişmanlık duymak tövbenin kendisidir” (Müsned, I, 422-423, 433; İbn Mâce, “Zühd”, 30). Nedâmet halinde bulunan kişi tövbeye konu olan günahı terk eder ve bir daha işlememeye karar verir. Âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde samimi tövbede; işlenen günahtan pişmanlık duymak, terk etmek, tekrar işlememek, iyi amel işlemek suretiyle geçmişteki hataların telafi edilmesinin önemine işaret ediliyor.Rabbim bütün tövbelerimizi kabul eylesin.

Hz.Aişe (r.a.)annemiz ; '' Peygamberimiz geceleyin kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılardı.Bunun üzerine O'na ;Ya Resulellah.Senin geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı halde niye kendini böyle yoruyorsun?dedim.Bana cevaben''Allahh'a şükreden bir kul olmayayım mı?''buyurdu demiştir.(Buhari Tefsiru sure (48)2;Mülim Münafikun 81) Sevgili peygamberimiz(s.a.v.), Allah'u tealanın nimetlerine şükretmesi ve gece ibadetiyle de bize en güzel kulluk örneğini göstermiştir.

Ramazan ayı ile ilgili olarak bazı hadisi şerifler şöyledir ; -Resûl-i Ekrem (s.a.v) ramazanın son on gününde ibadet için yoğun bir gayret içine girer, gecesini ihya eder ve ibadet için aile fertlerini uyandırırdı” (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ḳadr”, 5; Müslim, “İʿtikâf”, 7). -“Resûlullah (s.a.v.), Ramazan'ın son on gününde itikâfa girer ve ''Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın" buyurmuştur.(Buharî leyleti'l kadr 3)Hz.Aişe annemizin rivayet ettiği (r.a.) hadislerde Hz.Peygamberimiz (s.a.v)'in Ramazan ayına ayrı bir değer verdiği görülmektedir. İtikâf; sözlükte bir yerde kalma, yerleşme,ayrılmama anlamlarına gelirken, ıstılahta bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir camide ibadet amacıyla bulunmasıdır.Peygamber efendimiz(s.a.v) her ramazan ayının son on gününde mescidde itikâfa çekilirdi. İ‘tikâfa giren kimsenin gücü yettiği kadar namaz kılması, Kur’an okuması, istiğfar etmesi, dua ve niyazda bulunması, kelime-i tevhid ve tekbir getirmesi, Allah’ın varlığı, birliği, kudreti hakkında düşünceye dalması, gereksiz şeyler konuşmaması, başta Hz. Peygamber’in hayatına dair kitaplar olmak üzere dinî-ilmî eserler okuyarak vaktini değerlendirmesi müstehaptır.Bizler de evlerimizde bulunduğumuz bu günlerde öncelikle farz ibadetlerle sonra nafilelerle, Rabbimizin rızasını kazanma yolunda gayret göstermeliyiz.

Kur'an'ı Kerim'de ; 1.Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Bilir misin nedir kadir gecesi? 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.(Kadr suresi 97/ 1-3) Duhân suresinde ''Biz onu mübarek bir gecede indirdik.''(44/3)buyrularak Kadir gecesinin bereketli,hayırlı,önemli ve kutsal bir gece olduğu ifade ediliyor. Kur’an’ın ramazan ayında indirilmesi, Kadir gecenin ramazan ayında olduğunu gösterir.(el-Bakara 2/185) Hadis-i şeriflerde ramazan ayının son on günün tek geceleri,son yedi gecede aranmasına da işaret edilmiştir.(Müslim Sıyâm, 213) Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı gece olarak bildiriliyor.Peki bizim Kur'an'ı Kerim'e karşı sorumluluğumuz nedir?Kur'an; kendisinde hiç bir şüphe bulunmayan, inananlar için bir öğüt,hak ile batılı birbirinden ayıran, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar, gönüllere bir şifa,rahmet,en doğru yola ileten, inanan kimseler için bir hidayet rehberi ve müjdedir.Ayet-i kerimelerde ifade edilen Kur'an'ı Kerim'in bu özellikleri nasıl bir hayatımız olması gerektiğini ortaya koyuyor.Kur'an'ın kadrini bilmek, ona gereken değeri vermek; onu okumak, anlamak ve yaşamımıza yerleştirmekle olur. Peygamber efendimiz(s.a.v.) bize bu konuda en önemli örneği teşkil ediyor. Yüce Rabbimiz; ۪حيم َ ر ور ُ ف َ غ اّٰلل ه ُ َ و ْْۜ م ُ ك َ وب ُ ن ُ ذ ْ م ُ ك َ ل ْ ِفر ْ غ َ ي َ و اّٰلل ه ُ ُ م ُ ك ْ ب ِ ب حْ ُ ي ۪ي ون ُ ِع ب َّ ات َ ف اّٰلل هَ َ ون ُّ ِحب ُ ت ْ م ُ ت ْ ن ُ ك ْ ِان لْ ُ ق ''De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.Çünkü Allah çok bağışlayandır,çok merhamet edendir.''buyuruyor.(Ali İmran 3/31)

Hz.Aişe (r.a.) annemize "O'nun ahlakı nasıldı?" diye sorduklarında ''Siz Kur'an okumuyor musunuz? O'nun ahlakı Kur'an'dı.'' demiştir. Peygamber efendimiz(s.a.v.) bir hadis-i şerifinde; ''Kim Kadir gecesini inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır'' (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ḳadr”, 1; Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 175- 176).buyurmaktadır. Kadir gecesinin başından tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde gelen meleklerin mü'minlere selam vermesi,bir esenlik ve mutluluk olması, Allah'u Tealanın Hz.Muhammed (s.a.v.) ve ümmetine bir lütfu ve ihsanıdır.Bazı müfessirler o gece yapılacak ibadet ve hayırların içinde kadir gecesinin bulunmadığı bin aydan daha çok sevap getireceğini söylemişlerdir. ''4.Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede her türlü iş için iner de iner. 5.O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.''(Kadr suresi 97/4-5) Yüce Rabbimiz; müminlere verdiği bu ihsan ve lütfu bu dünyada -olduğu gibi, iman edip salih ameller işleyen mü'minlere ahirette de verileceğini bildiriyor. Kur'an ı Kerim'de Yüce Rabbimiz :''Hâlbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız.Şüphesiz Allah,çok bağışlayan,çok merhamet edendir.''(Nahl Suresi 16/18) “İman edip sâlih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” Bakara suresi.(2/ 82) buyurmaktadır. O halde iki nefes arasında geçen hayatımızda, nimetlerin kıymetini bilmenin ve şükretmenin önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Yüce Rabbimiz hiç bir şeyi boş yere, anlamsız yaratmamıştır.

Peki insanoğluna nimet konusunda yüklenen sorumluluk nedir?İnsan sorumluluğunu; kulluğunun bir gereği olarak, Rabbine her an ihtiyaç halinde olduğunu bilmek, her şeyi ve kendisini yaratan, yaşatan, terbiye eden, hidayet yolunu gösteren ve veren Rabbine kulluk etmek, şükretmek,verdiğinde de aldığında da bunu bir imtihan olduğunu görüp sabretmek, verilen bütün nimetleri yine O'nun rızası yolunda kullanmakla yerine getirmeye çalışmalıdır.Kur'an-ı Kerim'de; "O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir." "O, bana yediren ve içirendir." "Hastalandığımda da O bana şifa verir." "O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. "O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur."(Şuara suresi.26/78-82) İnsanların dünya hayatında karşılaştığı çeşitli sıkıntıları Cenâb-ı Hakk’ın gidermesi, dua ve taleplerine icabet etmesi, insanlara yaşama sevinci vermesi de Rabbimizin bize lütfettiği nimetlerdendir.

Hz.Aişe (r.a)''Ey Allah'ın Resulu Kadir gecesinin hangi gecede olduğunu bilecek olursam,o gece nasıl dua edeyim?diye sorunca ''Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et''(Tırmızi Deavat 84.) buyurması bizlerin de bu günleri dua, istiğfarla ve ibadetle geçirmemiz için önemli bir işaret ve fırsattır.Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!" (İbrahim, 14/40)

"Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve mü'minleri bağışla!" (İbrahim, 14/41) "Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını görür, gözetir." (Mü'min, 40/44) "Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Mü'minûn, 23/118) Allah'ın(c.c.) selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.Rabbim Ümmet-i Muhammede; Kadir gecesini ihya edenlerden olmayı nasip eylesin ,ibadetleri, duaları kabul olmuş, günahları affolunmuş, ve cehennemden kurtulmuş olarak ramazan ayından ayrılmayı, ve bayrama kavuşmayı nasip eylesin.Âmin.Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

 ÜMMÜHAN COŞTAN BAŞİSKELE İLÇE VAİZİ