T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Başiskele Müftülüğü

22.05.2020

Başiskele Vaizi Dr.Ahmet ÖZBAY'IN "Sosyal Medya Ahlakı"Konulu Yazısı

SOSYAL MEDYA AHLÂKI

 

Kur’an-ı Kerîm’in temel konularını dört başlık altında ele alabiliriz. Bunlar;

İtikad: İnanç esasları

İbadet: Kulun Allah’a bağlılığını gösteren davranış biçimleri

Muamelât: İbadetler dışındaki hukuk

Ahlâk: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikler

Kur’an’ın ilk dönemlerinden başlayarak itikad ve ahlaka vurgu yapıldığını görmekteyiz. Ahlakın zaafa uğradığı dönemde konunun önemine dikkat çeken  Hz. Peygamber (SAV) “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” (İbn Hanbel, Müsned, II, 381) buyurmaktadır.

İman edip hayatta yaşamaya çalıştığımız hakikatler hayatın her alanını kapsamaktadır. Bu yönüyle İslam, belli bir zamanda veya mekanda değil her an ve her yerde yaşanacak bir inanç sistemi ve dindir. Ve bizler amellerimizi/davranışlarımızı ve sözlerimizi, ardındaki niyete kadar bilen Rabb’imize hayatın tamamının hesabını vereceğiz. Bu zorluğu Peygamber Efendimiz’i (SAV) örnek alarak aşabiliriz.

O, (SAV) hayatını ağzından çıkan bir kelimeyi kaçırmamaya çalışarak hassas şekilde kendisini izleyen inananlar ile yeryüzünden kendisini yok etmeye çalışan İslam düşmanlarına muhatap olarak geçirmiştir. Hayatının merkezinde ise hilm, yumuşak kalplilik, sabır vardır.

Gelişen teknoloji ile beraber hayatımıza giren sosyal medya neredeyse hayatın vazgeçilmezi haline geldi. İnananlar olarak sahip olduğumuz İslam’ın güzelliklerini  sosyal medyada da yaymak durumundayız. Bu ortamda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardır. Önemine binaet bazılarına dikkat çekmek istiyorum.

  1. “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (Buhârî, Rikâk, 1) Bağımlısı haline gelip gece gündüz sosyal medya ile  meşgul oluyorsak zamanın ve sağlığın kıymetini bilmiyoruz demektir. Ayrıca bu durumda sosyal medya bizi dünya-ahiret işlerinden bizi alıkoyar.
  2. Bugün dünyanın bir ucu olan Amerika ile  iletişim halindeyken hemen yakınımızdaki insanları ihmal edersek gün gelir ihtiyaç duyduğumuzda etrafımızda kimseyi bulamayabiliriz. Aile-arkadaşlar-akrabalar-komşular bizim en yakınımızdır.
  3. Sosyal medya vb. unsurlar hayatın gerçekliğinden bizi koparabilir. Bu durum ileride psikolojik sorunları beraberinde getirir.
  4. “Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Şu halde her hak sahibine hakkını ver!”  (Buhârî, Savm, 51.) buyuran Peygamber Efendimiz (SAV), hayatta ihmal edilmemesi gereken hususları bizlere hatırlatmaktadır. Bu vb. Hususları ihmal ederek sosyal medyaya boğulmak ahiretimizi de tehlikeye sokabilir.
  5. Sosyal medya ve benzeri ortamlarda hiç kimsenin hakkına girmemeye gayret göstermeliyiz. Çünkü dünya hayatında hiç karşılaşmayacağımız ve helallik alamayacağımız duruma düşebiliriz. Kaldı ki; Kul haklarını almayı Rabb’imiz sahiplerine bırakmıştır.
  6.  İnsanı yeryüzünde bir halife, aynı zamanda insan ahseni takvim üzere ve eşref-i mahluk olarak yaratılmıştır. İnsanlarla iletişim kurarken kendileri,ne bu yüce nazarla bakmak gerekir.

İnsanların kusur ve ayıplarını sosyal medyada araştırmak ve ortaya çıkarmak yerine Müslüman kardeşinin ayıbını örten kişinin, yarın kıyamet gününde  1-    ayıplarını Allah örter.”  (Ebu Davud, Edeb, 39. ) prensibince sosyal medyada da kusur ve hataları örtücü olmalıyız.

Rabbim hayatımızın geri kalan kısmını geçmişimizden daha hayırlı eylesin. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerden bir an önce kurtuluşu bizlere nasib ve kolay eylesin. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Allah’a emanet olunuz.

     Dr. Ahmet ÖZBAY

       Başiskele Vaizi