15.07.2016

Ramazan Hizmetleri

2016 Yılı Fitre Miktarı:

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2016 yılı fitre miktarı en düşük 15 TL (On Beş Lira) olarak belirlenmiştir.

Fitre miktarı belirlenirken hadis-i şerifler, ülkenin mevcut sosyal-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınmıştır.

Belirlenen bu miktar, “asgari miktar” olup, fitrede verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda gibi aynî olarak veya para şeklinde nakdî olarak ödenebilmektedir.