09.02.2022

BAŞKANLIĞIMIZ SOSYAL MEDYA VE WEB HESAPLARI

Başkanlığımız; Sahih kaynaklara dayanarak toplumu din konusunda aydınlatma, toplumun tüm kesimlerine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılama görevleri doğrultusunda; Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı'nca hazırlanan dînî, ahlâkî, tarihî ve kültürel içeriklerin internet ve sosyal medya platformlarında yayımlanmasını sağlamaktadır.

Aşağıda bulunan web siteleri ve sosyal medya hesaplarını güvenle takip edebilirsiniz!

Web Siteleri:

https://yayin.diyanet.gov.tr

https://kuran.diyanet.gov.tr

https://hadis.diyanet.gov.tr

https://dergi.diyanet.gov.tr

https://gecerken.com.tr

https://www.diyanet.tv

https://www.diyanetradyo.com

https://cocuk.diyanet.gov.tr

Sosyal Medya Adresleri:

Youtube: https://youtube.com/c/yayindiyanet

https://www.youtube.com/diyanettv

https://www.youtube.com/diyanetcocuk

Instagram: https://instagram.com/yayindiyanet

Twitter: https://twitter.com/yayindiyanet

Facebook: https://facebook.com/yayindiyanet