29.11.2017

Mevlit Kandili Mesajı

Mevlit Kandili İslam toplumunda Hz. Peygambere (s.a.s.) duyulan derin saygı ve özlemin bir tezahürü olarak yer alır. “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107.) ayet-i kerimesi, tarih boyunca Müslümanların sevgili peygamberimize duyduğu bu muhabbetin kaynağını teşkil etmiştir. O, Rabbimize, kâinata ve insanlara karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretti. Hakkı, hakikati, adaleti, fazileti ve bütün insani değerleri yaşayarak ümmetine örneklik etti. Kur’an’ın yaşayan en güzel örneği olarak, huzur ve saadet dolu örnek bir hayatın en güçlü temsili oldu. İnsanlık, Sevgili Peygamberimiz’ in getirdiği adalet, rahmet ve merhamet yüklü mesajları doğru anlamaya ne kadar da muhtaçtır.

Bu vesile ile Mevlit Kandilini tebrik eder, memleketimizin birliğine, kardeşliğine vesile olmasını Yüce Allah’ tan niyaz ederim.

                                                                                             Muharrem BİLGİÇ

                                                                                             Darıca İlçe Müftüsü