28.02.2021

2021 Yılı Atama ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personelle İlgili Duyuru

DUYURU

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin; 

 1. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki “Personel Nakil Formu"nu ve DİBBYS'de bulunan “Özgeçmişim" alanını doldurmaları, ilçe müftülerinin buna ilaveten ekteki “İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu"nu doldurarak müracaatta bulunmaları,
 2. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yapmaları,
 3. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,
 4. Sistem üzerinde tanımlı olan münhal veya münhalleşmesi muhtemel olan yerleri tercih edebilecekleri,
 5. Mazeretlerine ilişkin belgelerini sisteme yüklemeleri, ayrıca Başkanlığa göndermemeleri,
 6. Söz konusu yönetmelik gereği, öncelikli olarak mazereti olanlar ile sınıf ve grup hizmetine tabi olanlardan 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının değerlendirileceği,
 7. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen atamaların yapılabileceği ve bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,
 8. Şube müdürü ve vaiz unvanlarında görev yapan personelin grubuna bakılmaksızın hali hazırda bulunduğu il haricinde daha önce görev yapmadığı diğer il veya ilçelerini tercih edebilecekleri,
 9. Nakil talebinde bulunacak olan personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddeleri dikkate alarak talepte bulunmaları,

Hususları önemle duyurulur.

Not:

 1. Nakil başvuruları ile ilgili hususlarda Başkanlığımızın kayıtları dikkate alınacak olup Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.
 2. Atama    ve    nakil    talebinde    bulunacak    personelin, kendi    kullanıcı    adı    ve    şifresi   ile https://dibbys.diyanet.gov.tr adresine girerek müracaatlarını elektronik ortamda yaparak süresi içinde onaylamaları gerekmektedir.
 3. Nakil talep sonuçları http://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olup bu duyuru haricinde ilgililere ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.
 4. 2021 yılı nakil döneminde yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, ayrılışlarını atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapacaklardır. Aksi takdirde ikinci bir yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemler başlatılacaktır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Akif PUSMAZ İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak atandı.

13.09.2019

2019 Yılı Kurum İçi Naklen Bayan İl Müftü Yardımcısı alımı

17.04.2019

2019 Yılı Kurum İçi Naklen İlçe Müftüsü Alımı

17.04.2019

2019 Yılı Muhtemel Sınav Takvimi

24.01.2019

2018 Yılı Muhtemel Sınav Takvimi Yayınlandı

29.12.2017

HİZMETLER