17.07.2017

Olağanüstü Hal İşlemlerine Dair İnceleme Başvuruları Hakkındaki Duyuru

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDAKİ DUYURU

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır

Başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince valilikler veya Resmî Gazete ’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.

685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

   İlgililere duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Arapçeşme Mah. 1046/2 Sok. No:03 Gebze/KOCAELİ                                                   
Telefon : (0262) 641 15 49  Fax : (0262) 646 35 10                                                                         e-posta  : gebze@diyanet.gov.tr

https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/

Olağanüstü Hal İşleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasları görüntülemek için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170712M1-1.htm