23.10.2021

"Göç ve Çocuk" Temalı Resim Yarışması

Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde ülkemizde bulunan göçmenlerin sahih dini bilgiye erişimlerinin sağlanması, sosyo-kültürel uyumlarına destek olunması, temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi pek çok alanda alışma yürütülmektedir.


Bu bağlamda göçmenler hakkında toplumsal farkındalığı artırmak, sosyal uyuma katkıda bulunmak, katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkan sunmak, göç olgusundan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan çocukların zihninde nasıl bir dünya tasavvuru olduğuna dikkat çekmek amacıyla İlgi'de kayıtlı onay gereği "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışması düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için dosyayı indiriniz.