25.05.2014

İLÇE MÜFTÜSÜ MEHMET YAZICI'NIN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
25.05.2014
MİRAÇ KANDİLİ Yaratanımızın bize verdiği mübarek gün ve geceler yoğun sıkıntılardan kurtulmak, soluklanmak, kulluğumuzu ve hizmetlerimizi, komşu, akraba ilişkilerimizi gözden geçirmek, nefis muhasebesi yapmak, şükür ve sabrımızı artırmak gayesiyle manevi enerji depolamak ve kendimizi yenilemek için hazırlanmış istasyonlar gibidir. İyi değerlendirildiği takdirde fert planında ruhi hazza erişme, iç arınma, hatalardan ve kötü alışkanlıklardan korunma, toplum planında ise kardeşlik, paylaşma, uzlaşma, dayanışma ve yardımlaşma, hedeflerine daha kolay erişme imkanı sağlar. Birbiri ardınca gelen mübarek gün ve geceler hayat yolculuğumuz üzerinde konulmuş birer ikaz levhalarıdır. Levhalara riayet eden canını ve malını korumuş olur, riayet etmeyen ciddi zararlar görebilir.    Allah’a şükürler olsun ki; bizleri yenileyecek yeni bir kandil bizleri kucaklamış ve bu şekilde 25 Mayıs 2014 Pazar günü Miraç Kandiline inşallah kavuşmuş olacağız. Bu mübarek günlerin gerektiği şekilde kutlanması dini ve milli hayatla iç içe olan tarihi-kültürel değerlerin hayatımızı anlamlı kılacak tarzda günümüze taşınması sağlanması çok önemlidir. Mübarek gün ve gecelerdeki manevi coşku, insanlarımız arasında muhabbetin artması için iyi bir ortam oluşturur, gönüller arasındaki irtibatı engelleyen olumsuz unsurları ortadan kaldırır. Miraç; Allah’a yakın olmanın en üstün derecesidir. Miraç gecesi; Peygamberimizin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya, oradan da göklerin ilahi derinliklerine yükseltildiği gecedir. Bunu, tabiat kanunlarıyla açıklamak mümkün değildir. İnananlara güç, inanmayanlara da üzüntü veren bir hadisedir. İnsanlık tarihinde yalnız Peygamber Efendimize nasip olan bu mucizevi hadise, Mekke’de Peygamberimizin Medine’ye hicretinden bir buçuk yıl önce Recep Ayının 27. gecesi meydana gelmiştir. Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Allah’a ortak koşmak dışındaki günahların affedildiği, son derece feyizli bereketli bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’de bu olaydan bahseden İsra suresinde özetle; “Allah’a ortak koşmayın, ana babaya itaat edin, yoksullara yardım edin, cimrilik yapmayın, israf etmeyin, aşırılıktan sakının, çocukları öldürmeyin, zinaya yaklaşmayın, yetim malına el uzatmayın verilen söze ve yapılan sözleşmeye bağlı kalın, ölçü ve tartıda doğru olun, bilinmeyen şeyin ardına düşmeyin, kibirlenmeyin ve gururlanmayın.” Şeklinde insanlığa kurtuluş iksiri olacak ve bizleri yüceltici özellikler taşıyan hususlar bizlere emredilmiştir. Bu gece Kur’an okuyalım, bol bol namaz kılalım. Dostlarla, akrabalarla, komşularla tebrikleşelim. Dargınlık, kırgınlık ve düşmanlıkları bu geceyle bitirelim. Gönülleri hoş edelim. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş görelim. Çocukları hediyelerle, yaşlı ve hastalarımızı ziyaretlerimizle sevindirelim. Bu gecemiz diğer gecelerimizden farklı olsun. Mağdur ve mazlumların gözyaşlarını silebilmek için; birbirimizi her zamankinden daha çok sevelim. Ölülerimizi Kur’an ve dua ile hatırlayalım. Yüce Rabbimizin milletimizi afetleriyle imtihan etmemesi için bu mübarek gecede dualar edelim. Bundan sonra namazımızı beş vakit eda ederek bu kandili gerçek Miracımız yapalım Bu gece münasebetiyle İlçemiz Merkez Camisinde ve ayrıca tüm camilerimizde yatsı namazı öncesi mevlit ve vaaz programı tertip edilmiştir. Bu vesile ile; tüm Gölcüklülerin Miraç Kandilini tebrik eder, bu günlerin ve kandillerin milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan temenni ederim.