20.04.2015

İLÇE MÜFTÜSÜ MEHMET YAZICI'NIN ÜÇAYLAR MESAJI

ÜÇ AYLAR
20.04.2015
İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı, üç aylara girilmesi ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yazılı, üç ayların asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayır duygularının arttığı, yardımlaşmanın hat safhaya çıktığı önemli zaman dilimi olduğu söyledi.

Müftü Mehmet Yazıcı "Üç Aylar diye adlandırılan, feyiz ve bereketle dolu olduğuna inandığımız maneviyat mevsiminin ilk ayı Recep ayına Kutlu Doğum Haftasının son gününde girmiş bulunuyoruz. Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar Allah’ın rahmet ve bereketinin sağanak yağmurlar gibi yağdığı, kalplerin inşirah, gönüllerin huzurla dolduğu, bir senenin dörtte birini oluşturan önemli bir zaman dilimidir.Üç aylar ve içinde barındırdığı mübarek gecelerin, değerini Kur’an ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (SAV) hadislerinden öğrenmekteyiz. Tevbe Suresi’nin 36. Ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmuştur: ’Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.’ Ayet-i kerimedeki ’haram’ aylar denilen dört aydan biri de üç aylardan biri olan Recep Ayıdır. Hz. Peygamber’in (SAV) bu konuda pek çok hadis-i şerifleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şöyledir: ’Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Öyle ise Allah’ın ayı Receb-i Şerif ayında Allah’a çok istiğfar ediniz’.Recep ayının başlangıcında şöyle dua ettiği hadislerinde yer almaktadır. ’Ey Allah’ım Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl; bizi ramazana ulaştır.’ Asırlardan beri aziz milletimiz, pek feyizli, bereketli, fazilet bakımından pek güzel ve bir nevi manevî hasat mevsimi olan bu üç aylara erişmenin hazzını duyar ve hatta birçok kardeşlerimiz bu mübarek ayları oruçlu geçirirler. Bu aylarda doğan çocuklarına hangi ayda doğmuş ise o ayın adını verirler. Recep, Şaban ve Ramazan gibi” dedi.

“RECEP AYINI ORUÇLA GEÇİRMEK ÖNEMLİDİR”

Müftü Yazıcı Recep ayının ilk günü olmak üzere Recep ayının 13.14.25. ve son gününü de oruç ibadetiyle geçirmenin ayrıca Pazartesi ve Perşembe günleri de oruç tutmanın büyük sevap olduğunu söyledi. Yazıcı “Recep ayını ilk Cuma gecesi Regaib kandilidir. Regaib, rağbet olunan, rağbetle istenen; bol hediyeler, feyizli, bereketli bir gece, çok bağışlanan bir gece gibi manalara gelir. Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanının, manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalp ile Allah’a yönelenlerin af edilme ümitleri dolayısıyla mü’minler tarafından heyecanla beklendiği, gönülden arzulandığı için bu geceye Regaib gecesi denmiştir. Üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek geceler, imanımızın güçlenmesine, ibadetlerimizin ziyadeleşmesine, kötülüklerden uzaklaşılmamıza, ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza, milletimize, bütün Müslümanlara ve insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu hatırlatmalı, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize, gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır.Bu gecelerde özel bir ibadet şekli yoktur. Bununla birlikte bu aylarda ve bu aylarda bulunan mübarek gecelerde, bol bol tevbe ve istiğfar etmeli, Kur’an-ı kerim okumalı, okuduklarımızı anlamaya çalışmalı, anladıklarımızı da hayatımıza yansıtmalıyız. Her zaman muhtaç olduğumuz, barış, huzur ve kardeşliğimizin güçlenmesi için Cenab-ı Allah’ a dua etmeliyiz. Peygamberimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur: ’Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar; Recebin ilk Cuma gecesi, Şaban’ın On beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.

Gölcük halkımızın da mübarek üç ayların ı ve kandillerini şimdiden tebrik ediyor, üç ayların vatanımıza milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.