03.07.2016

İLÇE MÜFTÜSÜ MEHMET YAZICI'NIN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

                                        03.07.2016
“BAYRAMLAR, BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERDİR”

Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı, Ramazan Bayramı hakkında basın açıklamasında bulundu. Müftü Yazıcı, yayınladığı bayram mesajında, “Bayramlar, bizi biz yapan değerlerdir” dedi. Yazıcı, “Unutmamak gerekir ki, insan olmak, başlı başına bir değerdir” Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı, yayınladığı bayram mesajında şu sözleri söyledi: “İslam, insanlara insan olmanın, insanca yaşayabilmenin temel ortak paydasını kazandıran bir dindir.

İslam, en temelde Allah’a yönelik bilinçli teslimiyettir. Müslüman insan, kendi varlığının farkında olarak Yüce Yaratıcı’nın varlığını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Namaz, oruç, hac, zekat gibi temel İslami ibadetler, insanın kendisi, yaratıcısı ve evren hakkındaki farkındalık düzeyini daima yukarı taşır. İşte idrak ettiğimiz Ramazan ayı, hem insana kendisi, Yaratıcısı ve toplumla ilgili olarak barış içinde yaşama bilinci kazandırır, hem de insanı değer üretme konusunda teşvik eder. Unutmamak gerekir ki, insan olmak, başlı başına bir değerdir. İnsan olmak, insanı sevmeyi bilmek ve Yaratan’dan ötürü yaratılanı hoş görmektir. Biliyorsunuz, sevinç ve mutluluk paylaşıldıkça artar. Bayramlar, sevincin, mutluluğun, insanı insan yapan değerlerin ve güzelliklerin en üst düzeyde paylaşıldığı günlerdir. İnsana, iyiyi, güzeli ve doğruyu gerçekleştirme gibi ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. İnsan, insanlığını en iyi şekilde gerçekleştirmek için bu dünyadadır. Tek sermayemiz, ömür denilen kısa zaman dilimidir. Elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirmek, bize mutluluk getirecektir; ancak, bu mutluluğu, diğer insanlarla bir arada yaşayarak, birtakım güzellikleri paylaşarak elde etmek durumundayız. İçinde bulunduğumuz ortam, bilim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelere rağmen, insanların, günden güne yalnızlığa doğru itildikleri bir ortamdır. Buna bağlı olarak, “yaşama sevinci” azalmakta, insanı ayakta tutan, hayata bağlayan değerler çözülmektedir. Anne-baba çocuklarını anlamakta sıkıntı çekmekte; çocuklar annelerinin, babalarının kendilerini anlamadıklarından yakınmaktadırlar. İnsanlar, bir anlamda, kendilerini beton yığınlarının içine hapsetmiş gibidirler. Akrabalık, eskisi kadar etkin değildir. Komşuluk ilişkileri günden güne zayıflamaktadır.” “Bu ayda görünenlerin arka planında neler olup bittiğini anlamaya çalışalım” “Ramazan ayının bayramla taçlanan bir başka boyutu vardır: İnsan sevgisinin zirveye ulaşması; paylaşma ve dayanışma duygusunun bütün toplumu kuşatması. “İnsan”, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılmış bir varlıktır. İnsanı en güzel şekilde yaratan Yüce Allah, ona akıl gibi iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabilen üstün bir nimet vermiştir. İnsan hür irade sahibidir. İstediğini yapma konusunda, kendi alanında hürdür. Zamanın avucumuzun içinden bir su gibi akıp gittiğini, ancak hayatın temposu biraz düştüğü zaman fark edebiliriz. Gelin hep birlikte, Hz. Peygamber’in bu uyarısının ışığında geride bıraktığımız, bize yüreğimizin sesini dinlememiz gerektiğini hatırlatan Ramazan ayına dönelim. Bu ayda görünenlerin arka planında neler olup bittiğini anlamaya çalışalım. Ramazan, kelimenin tam anlamıyla bir sabır ayıdır; arınma ayıdır; muhasebe ayıdır. Oruç, bize başarının anahtarı olan sabrı öğretir. Hz. Peygamber, “Kim Ramazan orucunu, samimi bir şekilde ve yalnız Allah rızası için tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır”. “Ramazan ayı gelince cennetin kapıları açılır” buyurmuşlardır. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam, “Sevdiğinizi karşı tarafa hissettirin” buyurmuşlardır. Sevmek, aynı zamanda ilgi göstermek ve saygı duymaktır

. Bütün dünyanın sevgisizliğin sıkıntılarını çektiği bir zaman diliminde, Müslümanlar, kötülükleri yok eden bir sevgi yumağı oluşturabilirler. Bu sevgi yumağı, insanın özünde var olan, insanın varlık yapısından kaynaklanan “sevgi”nin tezahüründen başka bir şey değildir. Dostlar, insanız; yanlışlarımız, hatalarımız kusurlarımız vardır. Sevdiklerimizin, büyüklerimizin, dostlarımızın, kardeşlerimizin kalplerini incitmiş olabiliriz. İşte hatalarımızı tamir etmek, kırılan kalpleri sevgi ile onarmak için bir fırsat… Bu vesile ile Bayramınızı kutlar Ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ederim” dedi.