28.09.2017

01-07 EKİM CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

Yüce milletimizde mevcut olan camilere ilgi ve bağlılığı artırmak, camileri hayatın merkezine taşımak suretiyle buraların ibadet, eğitim ve medeniyetimize katkısını en verimli seviyeye taşımak amacıyla 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Camilerimiz: İbadet, Eğitim ve Medeniyet Mekanlarıdır.

            Camiler, tüm Müslümanların cemaatle namazlarını kıldıkları, Hz. Allah’a ibadet ve dua ettikleri kutsal mekanlardır. Buralar yeryüzünün en hayırlı ve Cenab-ı Hakk’a karşı en sevimli mekanlardır. Zira Peygamberimiz (s.a.v): “Mescitler yani secdeye varılan yerler Allah’a en sevimli olan mekanlardır.” buyurmaktadır.

            Bizler, camileri sadece ibadet amaçlı yapmıyoruz. Nitekim camilerimiz kürsü ve minberlerinden verilen vaaz ve hutbeleriyle, yapılan nasihat ve öğütlerle ilim, edep, sevgi ve medeniyetin merkezi durumundadırlar. Buralarda ilahi mesajlar sunulmakta, insanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolları gösterilmektedir.

            Diyanet İşleri Başkanlığımız hafta münasebetiyle her sene yeni bir konu belirlemekte, çalışmalara bu çerçevede ağırlık verilmektedir.

            Bu seneki tema, “Cami, Şehir ve Medeniyet

            Bilindiği üzere şehirler, medeniyetin maddi kalıpları olarak, orada yaşayanların inançlarını ve kültürlerini yansıtan yerlerdir. Bunun en güzel örnekleri İslam şehirlerinde görülmektedir.

            Peygamber Efendimiz, hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi’ni, Medine’ye ulaştığında ise Mescid-i Nebevi’yi inşa ettirmiş, böylece kurulacak şehirler için cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuştur. Medine döneminde cami, günlük hayatın merkezinde yer almıştır. Böylece cami etrafında bütünleşen bir hayat, şehrin birliğini sağlamıştır. Zira, İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir.

            Hafta boyunca yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilecek etkinliklerle İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurularak camilerin kültürel hayatımızdaki yerine dikkat çekilecektir. Camiyi dini, toplumsal ve mimarı yönü ile hayatın merkezine, şehrin kalbine taşımanın önemi üzerinde durulacak, böylece camilerimizin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandırılmasına katkı sağlanacaktır.

Programa Davet

Kartepe Müftülüğü olarak, geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de 03 Ekim 2017 Salı günü saat 14:00’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde hafta dolayısıyla program düzenlenmiştir.

Programda haftanın önemine vurgu yapılacak, hayır sahiplerine plaket verilecek Kur’an-ı Kerim tilavetiyle misafirlere ikramda bulunulacaktır. Programa vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın din görevlilerimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyor, personelimize başarı, sağlık ve afiyetler diliyorum.  28.09.2017 

                                                                                          Mustafa NURGÜN

                                                                                            Kartepe Müftüsü