28.03.2016

Abdullah Saraçoğlu

Kocaeli'de Görev Yaptığı Tarihler:
12.09.1968 - 16.01.1974
 

1924 yılında Kayseri’de doğdu.
 
İlk ve orta tahsilini Yozgat’ta yaptı.
 
Bu arada hususi surette dini dersler almakta idi.
 
İki tahsilini birlikte yürütemeyeceğini gören babasının tavsiyesi ile ortaokul ikinci sınıftan ayrılarak kendisini tamamen dini tahsile verdi.
 
Toroslu Haşmet Hoca Efendi, Sağır Hoca Efendi, zamanın Yozgat Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi ve Kayserili Balta namı ile bilinen H.Nuh Hamurculu Hoca Efendilerden sıra ile Sarf, Nahiv, Cami, Feraiz ve Fıkıh dersleri okudu.
 
Kayseri’ye geldiği 1940 yılından sonra askere gitti.
 
Daha sonra medresede babasının hocası olan Müderris Külekzade H.Ali Efendi’den Câmi’nin bir kısmını, Farsça lisanı, bazı Adab, Kelam, Akaid, Fıkıh, Hadis, Tefsirden parçalar ve aruz okudu.
 
Merhum H.Hüseyin Aksakal Hoca Efendi’den bazı derslerinin tekrarı ile Tefsir, kelam, Fıkıh, Muhtasar, Mani v.s. okuyarak icazet aldı.
 
O zamandan beri babasının “Oğlum, Allah seni Din-i İslam’a hadim kılsın” dua ve teşvikledine uygun olarak öğrendiklerini öğretmekle meşgul oldu.
 
Hususi tahsil ile birlikte ticaretle meşgul iken, hocası merhum H.Hüseyin Aksakal’ın kendisini dini hizmete davetini emir telakki ederek Ankara’da verdiği müftülük imtihanını başararak Kayseri Müftü Müsevvitliğine tayin oldu (1951).
 
Bu meyanda, açılışından 1965 yılına kadar Kayseri İmam-Hatip Okulu’nda Arapça, Kelam, Akaid, Din Dersi ve Siyer okuttu.
 
Daha sonra Bursa Müftülüğüne tayin oldu (1966).
 
En son olarak Kocaeli ve Kayseri Müftülüklerinde bulundu.
 
1978’de  emekli oldu.

12 Nisan 2001’de vefat etti.