28.03.2016

Mehmet Eren

Kocaeli'de Görev Yaptığı Tarihler:
27.10.1962 - 27.01.1967
 

1921 yılında Beşikdüzü’nde doğdu.
 
Ulûm-u Arabiyye ve Hafızlığını babası merhum Vakfıkebir Müftüsü Abdülvehhab Efendi’den ikmal etmiş ve icazet almıştır.
 
Beşikdüzü (Şarlı) ilkokulundan mezun olduktan sonra tahsil için İstanbul’a gelmiştir.
 
İstanbul’da; Tefsir-i Kebir, Usûl-u Fıkıh ve Usûl-u Hadis derslerini Hüsrev Efendi, Bekir Haki ve Yekta Hoca Efendilerden tahsil etmiştir.
 
Fatih Camii Baş İmam-Hatibi Filibeli Arap Hoca ve Nur-u Osmaniye Camii Baş İmam-Hatibi H.H. Hasan Akkuş’tan Talim-i Kur’an ve Tashih-i Huruf’u ikmal etmiş, bilahare Serezli H.İsmail Bayrı Hoca Efendi’den Aşere Takrib ve Tayyibe okuyarak icazet almıştır.
 
1939-1941 yılları arasında İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı camilerde Müezzin-Kayyımlık ve İmam-Hatiplik yaptı.
 
Afyon Kur’an Kursu öğreticiliğine (1941), Adapazarı Kur’an Kursu öğreticiliğine (1947), Sakarya Müftü Müsevvitliğine (1956), Edirne Müftü Müsevvitliğine (1961), Sakarya Müftü Müsevvitliğine tekrar (1962), aynı yıl Kocaeli Müftülüğüne (Kocaeli Müftüsü iken 1963’te İ.H.L. bitirmiştir), daha sonra da Giresun Müftülüğüne atandı. (1967)
 
2 Ekim 1975’te ise kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
 
Halen İstanbul Erenköy’de ikamet etmektedir.