28.03.2016

Mehmet Emin Sayın

Kocaeli'de Görev Yaptığı Tarihler:
20.08.1934 - 06.09.1962
 

Mehmet Emin Sayın, 1879’da Selanik’te (Drama) doğdu.
 
Kavala Mehmet Ali Paşa Medresesinde tahsilini tamamladı ve icazet aldı (1908).
 
Milli Eğitim Bakanlığı, icazetini Mesleki Yüksek Tahsil olarak tasdik etmiştir (1946).
 
İstiklal Savaşını müteakip Türkiye’ye göç ederek Çatalca Istıranca köyüne yerleşti (1924).
 
5 yıl süre ile öğretmenlik ve İmam Hatiplik yaptıktan sonra İzmit’te çeşitli memuriyetlerde bulundu (1929).
 
1930 yılında Kocaeli Müftü Müsevvitliğine, 1934 yılında da Müftü Eyüp Atay’ın vefatı üzerine de İl Müftülüğüne tayin oldu.
 
Bilhassa İslam miras hukukunda otorite derecesinde olup, mahkemelerde uzun yıllar bilirkişilik yapmıştır.
 
6 Eylül 1962 tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuş ve 30 Aralık 1972 tarihinde de  vefat etmiştir.