28.03.2016

Eyüp Atay

Kocaeli'de Görev Yaptığı Tarihler:
16.10.1930 - 18.06.1934
 

Eyüp Atay, 1875 yılında İzmit'te doğdu.
 
İzmit Mekteb-i İbtidaisi'ne bir müddet devam ettikten sonra Hafızlık yapmak üzere okuldan ayrıldı.
 
Hafız olduktan sonra Fevziye Medresesi'ne devam etti (1894-1908).
 
İzmit Müftüsü olan Hasan Fehmi Efendi'den icazetini aldı.
 
İlk görevine 1909 yılında İzmit Müftü Müsevviti olarak başladı.
 
1914 yılında İzmit Mahkeme-i Şeriyye Zabıt Katipliğine, 1921 yılında İzmit Müftü Vekilliğine, 1924 yılında tekrar İzmit Müftü Müsevvitline atandı.
 
1930 yılında da  İzmit Müftülüğüne re'sen atandı.
 
Bu görevinden 18 Haziran 1934 tarihinde emekliye ayrıldı.
 
Eyüp Atay, 4 Temmuz 1934 tarihinde vefat etmiştir.