28.03.2016

Hasan Fehmi Moralı

Kocaeli'de Görev Yaptığı Tarihler:
1898 - 01.10.1930
 

1866 yılında İzmit’te doğdu.
 
İzmit Mektebe-i Rüştiyesini ikmal ile İzmit Fevziye Medresesine duhul etti (1882).
 
Rüştiyede Hüsnü Hat Muallimliğine başladı (1885).
 
İdadi Mektebi Edebiyat-ı Lisan-ı Osmani hocalığına tayin edildi (1887).
 
Daha sonra aynı mektebin Tarih Muallimliği uhdesine verildi (1892).
 
Memuriyeti arasında devam ettirdiği medrese tahsilini İstanbul’da Nasuhi Zâde Kazasker Hacı İbrahim Efendi’den icazet alarak ikmal etti (1895).
 
İzmit Müftülüğüne ve Muderresliğine atandı (1898).
 
Muallimlikten istifa ederek müftülükten birlikte medresede talebe okutmaya başlamıştır.
 
İzmit’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine siyasi zorunluluk neticesi İstanbul’a göç etti (1921).
 
Kurtuluş Savaşı sonunda İzmit’e avdetle eski görevine devam etti.
 
Medreselerin kapatılması üzerine sadece Müftülük görevini yürüttü.

1 Ekim 1930 tarihinde emekli oldu.

22 Mayıs 1940 tarihinde İzmit’te vefat etti.