03.08.2016

HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C
KANDIRA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ)

1

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması,

------

ANINDA

2

E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması

Form dilekçe

5 GÜN

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması

DİLEKÇE   

YEDİ GÜN

4

İhtida İşlemleri

1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet),3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 

1  SAAT

5

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri

ANINDA

6

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Dilekçe 

5 Gün

7

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Banka dekontu

30 Dakika

8

Cami Devirleri

1-  Dilekçe  2-  Caminin isim tutanağı  3-  Cami devir tutanağı

2 Gün

9

Cami Dersleri

Dilekçe

1 Saat

10

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe

2 Gün

11

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe 

5 Gün 

12

Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

 Dilekçe

15 Gün

13

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 Gün

 14 

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

10  Dakika 

 15

  Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

Form Dilekçe

  10  Dakika 

16

Kur'an Kursu Açılışı

1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,2- Bina tanıtma formu,3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,4- Sağlık Müdürlüğü raporu

1 Ay 

17

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 2- Fotoğraf  (3 Adet)

1 HAFTA

18

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form Dilekçe

10 Dakika

19

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu

30 Dakika

20

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,3-  4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (4 adet) vesikalık fotoğraf,4-  Pasaport.

30 Dakika

21

Umre kayıt İşlemleri

  1- Form Dilekçe2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,6-  Aşı kartı,7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30 DAKİKA

22

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1-  Dilekçe,2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,3-  Yetki Belgesi4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,5-  İbanlı Banka Hesap numarası

20 GÜN

23

Cami Yapımı

1-  Dilekçe2-  Tasdikli Proje3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 4-  Tapu fotokopisi. 5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.

15 GÜN

24

Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

1-Keşif Özeti.     2-İnşaat  Fotoğrafı.3-   Tapu/Tahsis Belgesi4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi

30 GÜN

25

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 GÜN

26

Açıktan Atama 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf. ( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi, 11- Mal Beyannamesi.

3 AY

27

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 

5 GÜN

28

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Dilekçe veya e-posta

15 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

İlçe Müftülüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Kaymakamlık

İsim

:

Burhan BİLGİN

İsim

:

Mehmet SOGUKPINAR

Unvan

:

İlçe Müftüsü

Unvan

:

Kaymakam

Adres

:

Akdurak Mh.Kışla. Cad.No:36

Adres

:

Hükümet Konağı

Telefon       

:

0 262 551 25 85

Telefon       

:

0 262 551 30 01

Faks

:

0 262 551 42 17

Faks

:

0 262 551 30 06

e-Posta

:

kandira@diyanet.gov.tr

e-Posta

:

kaymakam@kandira.gov.tr